• Telefon

    +90 536 770 81 81

  • E-posta

    info@dogalogretim.com

Down Sendromlu Çocuğu Olan Ebeveynlere Yönelik Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale Programı (DÖDEM)

Down Sendromlu Çocuğu Olan Ebeveynlere Yönelik Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale Programı (DÖDEM)

...
Erken Okuryazarlık Testi (EROT)

Erken Okuryazarlık Testi (EROT)

Okula başlama tüm çocuklar için önemli bir geçiş basamağıdır. Okulla birlikte çocukların pek çok bilgi ve beceri kazanmaları beklenir. Bu becerilerin başında ise okumayı öğrenme gelir ve okuma, birinci sınıfın en önemli amacıdır. Çocukların okula başladıklarında okumayı öğrenmede karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlükleri belirlemeye yönelik yapılan ç...
Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Su İçi Etkinlikler / Akuaterapi

Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Su İçi Etkinlikler / Akuaterapi

Otizm spektrum bozukluklarının teşhis ölçütü, motor becerileri kapsayan yetersizlikler içermemesine rağmen, yapılan çalışmalar OSB tanısı almış çocukların motor gelişiminde gecikmeler ve motor performans testlerinde akranlarına kıyasla gerilikler yaşadıklarını göstermiştir. Uyarlanmış motor programlar OSB’li çocukların hareket kapasitesini arttırma, sosyal etkile...
Yazı Yazma Güçlükleri ve Motor Temelli Müdahale

Yazı Yazma Güçlükleri ve Motor Temelli Müdahale

Okul öncesi ve/veya okula yeni başlayıp normal gelişim gösteren çocuklardan bazıları, riskli ve gelişimsel yetersizlik gruplarında (otizm, zihin, serebral palsi, vb.) yer alan çocukların pek çoğu ince motor becerilerde yaşadıkları sorunlar nedeniyle doğru kalem tutma ve yazı yazma becerilerinde başarısızlıklar (okunmayan yazı, yazı yazmayı sürdürememe, kalem tutma güç...
Gelişimsel Yetersizlik ve Motor Öğrenme

Gelişimsel Yetersizlik ve Motor Öğrenme

Otizm spektrum bozukluklarının teşhis ölçütü, motor becerileri kapsayan yetersizlikler içermemesine rağmen, yapılan çalışmalar OSB tanısı almış çocukların motor gelişiminde gecikmeler ve motor performans testlerinde akranlarına kıyasla gerilikler yaşadıklarını göstermiştir. Uyarlanmış motor programlar OSB’li çocukların hareket kapasitesini arttırma, sosyal etkile...
OSB Gösteren Çocuklara Temel Becerilerin Öğretimi (Öğretime Hazırlık, Seviye 1&2)

OSB Gösteren Çocuklara Temel Becerilerin Öğretimi (Öğretime Hazırlık, Seviye 1&2)

Bu eğitim Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların eğitimine nereden ve nasıl başlanacağını anlatmak ve katılımcılara uygulama becerisi kazandırmak amacıyla planlanmıştır. Katılımcılara verilecek olan materyaller, temel becerilerin öğretiminin adım adım nasıl planlanacağını ve yürütüleceğini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Eğitim planlanırken OSB ol...