• Telefon

    +90 536 770 81 81

  • E-posta

    info@dogalogretim.com

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)

ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı "Responsive Teaching (RT)"dir. ETEÇOM (RT), Prof. Dr. Gerald Mahoney ve Prof. Dr. James MacDonald tarafından müfredat şeklinde ABD'de yayınlanmıştır.ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve ETEÇOM ...
Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV)

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV)

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir. GOBDÖ-2-TV; (a) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, (b) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama, (c) Bire...
Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti (IVO-ODS)

Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti (IVO-ODS)

İVO-ODS 'nin amacı OSB gösteren çocukların OSB açısından kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak çocuğun gereksinim duyduğu özel eğitim destek düzeyini ortaya koyarak buna uygun eğitsel ve davranışsal müdahale programları için veri sağlamaktır. Ayrıca müdahale programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi ve izleme çalışmaları yapmaya hizmet etmektedir. İVO-ODS i...
Ebeveyn (Yetişkin) Davranış Değerlendirme Ölçeği - Türkçe Versiyonu (EDDÖ-TV) & Çocuk Davranışı Değerlendirme Ölçeği - Türkçe Versiyonu (ÇDDÖ-TV)

Ebeveyn (Yetişkin) Davranış Değerlendirme Ölçeği - Türkçe Versiyonu (EDDÖ-TV) & Çocuk Davranışı Değerlendirme Ölçeği - Türkçe Versiyonu (ÇDDÖ-TV)

EDDÖ-TV’nin amacı ebeveyn ya da yetişkinin etkileşime girdikleri çocuklar ile etkileşimsel davranışlarını değerlendirmektir. EDDÖ-TV’de toplam 12 davranış yer almaktadır. 12 davranış 3 alt başlıkta toplanmıştır. Duyarlı-Yanıtlayıcı Olma başlığı altında “Duyarlı olma, Yanıtlayıcı olma, Etkili olma ve Yaratıcı olma” davranışları yer almakta iken, Duygu...
Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Dil Becerilerinin Desteklenmesi

Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Dil Becerilerinin Desteklenmesi

Dil gelişimi normal şartlarda çok fazla zorlanmadan kendiliğinden gerçekleşen hızlı bir süreçtir. Bununla birlikte bazen doğuştan ya da gelişim dönemi içinde  (gelişimsel) oluşan nedenlerle dil edinim süreci sekteye uğrayabilmekte olumsuz etkilenebilmektedir.Gelişimin bir bütün olması sebebiyle çocuğun gelişimin bir alanında yaşadığı zorluk diğer gelişim alanları...
Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi – II (SOBAT – II)

Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi – II (SOBAT – II)

SOBAT-II’nin amacı özel öğrenme güçlüğü olan 7-14 yaş arası çocukların sesli okuma ve okuduğunu anlama becerilerini değerlendirmektir. SOBAT-II testi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nden Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nden Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU ve Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü...