• Telefon

  +90 536 770 81 81

 • E-posta

  info@dogalogretim.com

Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Su İçi Etkinlikler / Akuaterapi

Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Su İçi Etkinlikler / Akuaterapi

Otizm spektrum bozukluklarının teşhis ölçütü, motor becerileri kapsayan yetersizlikler içermemesine rağmen, yapılan çalışmalar OSB tanısı almış çocukların motor gelişiminde gecikmeler ve motor performans testlerinde akranlarına kıyasla gerilikler yaşadıklarını göstermiştir. Uyarlanmış motor programlar OSB’li çocukların hareket kapasitesini arttırma, sosyal etkileşim fırsatı sağlama, tekrarlı/yinelenen hareketleri azaltmada bir fırsat sağlamasına rağmen, bu konu araştırmacılar, uzmanlar ve aileler tarafından gözden kaçırılmaktadır. Bu seminer OSB’li çocuk ve gençlerle çalışan uzman ve öğretmenlere (özel eğitim öğretmeni, fizyoterapist, ergoterapist, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve rekreasyon uzmanları) suyun cezbedici ve mekanik etkilerinden yararlanarak motor beceriler kazandırma, yüzmeye hazırlayıcı etkinlik ve oyunları uygulatma ve yüzmeye yönelik alt becerileri kullandırmayı amaçlamaktadır.

Bu seminer programı ile katılımcılar aşağıda yer alan öğrenme amaçlarıyla ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaktır:

 • Suyun hidrodinamik özelliklerini kullanabilecek
 • Su içi müdahale modellerine ilişkin amaçları açıklayabilecek
 • Değerlendirme sürecini uygulayabilecek
 • Bireysel müdahale planı oluşturabilecek
 • Su içi etkinliklere ilişkin öğretimsel uyarlamalar yapabilecek
 • Havuzda su içi müdahale programına ilişkin bir dersi yönetebilecek
Doç. Dr. Mehmet Yanardağ

Doç. Dr. Mehmet Yanardağ

Akademik Özgeçmiş


Kurs Talep Formu