• Telefon

    +90 536 770 81 81

  • E-posta

    info@dogalogretim.com

OSB Gösteren Çocuklara Temel Becerilerin Öğretimi (Öğretime Hazırlık, Seviye 1&2)

OSB Gösteren Çocuklara Temel Becerilerin Öğretimi (Öğretime Hazırlık, Seviye 1&2)

Bu eğitim Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların eğitimine nereden ve nasıl başlanacağını anlatmak ve katılımcılara uygulama becerisi kazandırmak amacıyla planlanmıştır. Katılımcılara verilecek olan materyaller, temel becerilerin öğretiminin adım adım nasıl planlanacağını ve yürütüleceğini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Eğitim planlanırken OSB olan çocukların çoğunluğunun hizmet aldığı seanslı eğitim sistemi dikkate alınmıştır.

Eğitimin İçeriği:

OSB olan pek çok çocuğun ailesi ya da eğitimcileri önkoşul becerilerin öğretimine yeterince yer vermeden ileri ve karmaşık beceriler talep ettiği için çocuklar mevcut potansiyellerinin altında bir performans göstermektedir. Bir inşaatın temeli gibi düşüneceğimiz önkoşul becerilerin neler olduğu ve nasıl öğretileceği eğitimciler ve aileler için öncelikli sorular arasında yer alması gerekmektedir. Bu atölyede otizm spektrum bozukluğu olan çocukların gelişiminde pek çok becerinin önkoşulu olan temel becerilerin neler olduğu ve bu becerilerin nasıl öğretileceği, 15 yılı aşkın uygulama deneyimi ile aktarılacaktır. Atölyenin başında temel becerilerin öğretiminde sıkça kullanılan öğretim yöntemlerinden bahsedilecek olup devamında dikkat yöneltme, adına tepki verme, yönerge takip etme, ayırt etme becerileri, talep etme, bekleme, dil becerilerini geliştirmek için önkoşul beceriler, temel oyun becerileri, basit ve karmaşık taklit becerilerinin öğretimi hiyerarşik bir sıra ile aktarılacaktır. Atölye çalışmasında her bir becerinin nasıl değerlendirileceği, nasıl çalışılacağı, nasıl veri toplanacağı ve nasıl grafikleştirileceği, video ve dramatizasyonlarla desteklenerek anlatılacaktır.

Eğitim Materyali ve Sertifika Bilgileri:

Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek olup ayrıca aşağıdaki materyaller dağıtılacaktır:

  • Örnek veri toplama formu
  • Grafik örneği
  • Her bir program için ayrı ayrı, hiyerarşik sırayla düzenlenmiş çalışma listeleri
  • Her becerinin nasıl değerlendirileceğini anlatan ilk değerlendirme formu
  • Her bir becerinin nasıl çalışılacağını anlatan kitapçı
Öğr. Grv. Ali Kaymak

Öğr. Grv. Ali Kaymak

Akademik Özgeçmiş

Öğr. Grv. Gökhan İnce

Öğr. Grv. Gökhan İnce

Akademik Özgeçmiş

Kurs Talep Formu